Mobiel internet

Naast het bouwen en hosten van websites, hebben we extra aandacht voor mobiel internet. Primair denk je daarbij aan native apps voor de verschillende platformen. Dat klopt in principe en wij ontwikkelen dan ook apps voor iPhone en Android. Ten opzichte van websites hebben mobiele apps nieuwe en unieke mogelijkheden waarmee organisaties op een andere manier in de aandacht kunnen komen. Dynamit speelt in op deze ontwikkeling en heeft de afgelopen jaren de nodige ervaring opgebouwd door voor klanten verschillende soorten apps te ontwikkelen.

Visie en technieken

Visie en technieken

Mobiel is hot en dat is niet verwonderlijk. Met het oog op de stijgende lijn na introductie van smartphones en later het gebruik van tablets, is de verwachting dat er zelfs een punt komt dat een deel van de consumenten volledig overstappt op mobiel. Een flink deel van het gebruik zal dan niet meer verlopen via de PC. Een reden om tijdig de bakens te verzetten en terdege rekening te gaan houden met zo'n scenario. Wat betekent dat voor mijn presenatie en de inrichting van het front end? Moet ik overstappen op apps?

Let op de HTML-5 WEBAPP

Let op de HTML-5 WEBAPP

HTML-5 is de meest recente versie van de ontwikkeltaal HTML om websites te bouwen. In deze techniek is ook het nodige aan nieuwe mogelijkheden beschikbaar. Samen met de verbeterde performance van nieuwe mobiele devices is het mogelijk geworden om via de browser presentaties te maken en functies te realiseren die precies zo werken als native apps. Dit kan in bepaalde situaties een groot voordeel zijn, omdat HTML-5 op elk recent type en merk device werkt.