Online applicaties

Simpel gezegd zijn online applicaties alle applicaties die voor de werking gebruik maken van een online component. In principe vallen ook normale websites en webshops hier onder, maar de term wordt eerder gebruikt voor maatwerk oplossingen voor complexe vraagstukken. Aangezien dergelijke oplossingen meestal zeer specifiek worden onwikkeld, is er geen eenvoudige allesomvattende beschrijving voor te geven. Vaak worden deze applicaties ingezet als onderdeel van een bepaald bedrijfsproces of zelfs ter vervanging hiervan. Denk bijvoorbeeld aan tools die worden aangeboden als service aan klanten of juist aan oplossingen die zijn bedoeld voor het optimaliseren van de interne administratie. Dynamit is specialist op het gebied van ontwikkelen en implementeren van online applicaties. Wij denken uitgebreid mee over de functionaliteiten zodat de meest slimme oplossing gekozen wordt. 

Visie en technieken

Visie en technieken

Maatwerk is vaak onvermijdelijk als het gaat om online applicaties. Desondanks hebben wij een aanpak hiervoor ontwikkeld die dit tot een minimum beperkt. Hierdoor kunnen wij de tijd die aan maatwerk wordt besteed minimaliseren, wordt het implementatieproces veel efficienter en kunnen we er voor zorgen dat er zoveel mogelijk functionaliteit geleverd wordt in de applicatie

Proces en werkwijze

Proces en werkwijze

Het voortraject bij een online applicatie is heel belangrijk, nog belangrijker dan bij onze andere projecten. Wanneer eerst uitgebreid de wensen en eisen van de klant besproken zijn, bedenken we samen de gewenste oplossingsrichting. Vervolgens komt er een requirements document en kunnen we gaan ontwikkelen en bouwen. Hierna volgt het testen en inbedden in de organisatie.