Proces en werkwijze

Zoals bij al onze projecten werken we ook bij de ontwikkeling van online applicaties volgens een vast stappenplan. Aangezien het wijzigen van requirements in een maatwerk traject een beduidend grotere impact heeft dan bij standaard producten, wordt het voortraject hierin nog sterker benadrukt. We bespreken in enkele sessies alle wensen van de klant en bedenken gezamenlijk de gewenste oplossingsrichting. Op basis hiervan kunnen de eerste requirements  aan de oplossing gedefinieerd worden. Deze requirements worden vervolgens, wederom in overleg, verder uitgewerkt en vastgelegd.

Op basis van het overeengekomen requirements document wordt de ontwikkeling gestart. Bij deze ontwikkeling wordt waar mogelijk zoveel mogelijk gebruik gemaakt van al bestaande en beschikbare functionaliteiten. Dit om de focus van de maatwerk ontwikkeling volledig te leggen op nieuwe functies. Onze voorkeur gaat er altijd naar uit de ontwikkeling op basis van een bestaand framework of CMS systeem te baseren.

Na afronding van de ontwikkeling en na succesvol afsluiten van het testtraject, dient de applicatie in de organisatie ingebed te worden. Online applicaties krijgen vaak een zeer specifieke plek in de organisatie. We bieden alle gewenste hulp bij het in gebruik nemen van de applicatie door de werknemers en/of klanten. Waar nodig worden handleidingen aangeleverd en cursussen aangeboden.