Visie en technieken

Voor veel voorkomende wensen zoals een website of webshop bestaan een groot aantal standaardproducten. Zo gebruiken wij ook bestaande systemen om oplossingen te bieden voor deze vragen. Er bestaat echter ook een grote categorie van wensen die zo specifiek zijn, zo afhankelijk van één werkgebied of gebruiker, dat het noodzakelijk is hiervoor zelf eigen producten te ontwikkelen toegespitst op deze vraag. Dit leidt onvermijdelijk tot maatwerk ontwikkeling, maar wij hebben hiervoor een aanpak ontwikkeld die dit tot het minimum beperkt.

Veel online applicaties maken gebruik van onderdelen die reeds voorhanden zijn in bijvoorbeeld content management systemen. Denk hierbij aan een inlogflow en gebruikersbeheer, of het gestructureerd opslaan van contentelementen. In plaats van geheel vanaf nul te beginnen, maken wij voor onze ontwikkeling gebruik van deze bestaande systemen. Op deze wijze zorgen we dat de tijd die we aan maatwerk besteden minimaal wordt gehouden en we zoveel mogelijk functionaliteit kunnen leveren in de applicatie.