Nieuwe website

Techniek, bouw, implementatie en technisch onderhoud, het behoort allemaal tot onze core-business. En responsive design? Een voor de hand liggende keuze met de steeds grotere toename van mobiel verkeer. Maar voor productontwikkeling zijn ook het ontwerp, de vormgeving, inrichting en effectief maken van een websites en mobiele apps nodig. Zo'n full service aanpak organiseren wij in dialoog met onze klanten en gespecialiseerde partners: kennismaken, bouwen, hosting en onderhoud.

De basis

Allereerst kijken we of er voor een bepaalde bouw of inrichting al een geschikt product of halffabricaat beschikbaar is. Je hoeft meestal niet vanaf de bodem te beginnen. Voor een groot corporate enterprise CMS, of juist een klein open source CMS beschikken we over uitstekende best-practice oplossingen vanaf de plank. Concrete-5 bijvoorbeeld, door ons al jaren geleden als preferred open source CMS uitgekozen vanwege de sublieme redactievriendelijkheid, waar anderen nog vaak met WordPress of Drupal willen werken. Daar is niks mis mee, doen we ook. 

Het resultaat

Vervolgens realiseren wij de website. Als de site live kan brengen wij deze onder bij een professionele hostingservice. Dat kan een bestaande relatie van de klant zijn. Anders zorgen wij voor een aantrekkelijk contract en een goede rechtstreekse relatie met een productspecifiek geschikte hosting. Van klein tot groot, van gewoon tot extra beveiligd afhankelijk van de eisen per situatie.
Vanaf lancering start het gebruik met monitoring, periodiek onderhoud en eventueel hulp bij communicatie en redactie. Met deze onderwerpen kunnen klanten nu zelf aan zet. Maar regelmatig leveren wij een of meer van dergelijke aanvullende diensten in een full service pakket, samen met onze partners. Zo bent u niet alleen zeker van werkende techniek, maar blijft die passen bij uw visie en doelstellingen en blijft u zelf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Gestructureerd ontwikkelen

Ons vertrekpunt is een document om de eisen en wensen vast te leggen. Zo’n requirements document groeit vanaf de start en bevat de overwegingen en afspraken die tijdens de aanloopfase van de ontwikkeling naar voren komen. Als verschillende betrokkenen vanuit marketing, redactie, communicatie vormgeving en techniek het eens zijn, worden de eisen en wensen bevroren. Ook de vormgeving maakt in dat proces deel uit van de requirements en wordt vastgelegd. Na goedkeuring van het plan start de bouw.

De gestructureerde werkwijze is nodig om een fixed price budget en opleveringsplanning te kunnen maken. Toch nog nagekomen ideeën? Die worden geparkeerd voor fase 2, of zijn aanleiding voor het wijzigen van opleverafspraken.

Agile ontwikkelen

Maar er is ook een andere manier om naar softwareontwikkeling te kijken. Agile. Geen fixed price, geen fixed planning en vooraf geen gedetailleerde specificatie van het eindresultaat. Dat lijkt vreemd, maar toch is voor grote organisaties de kleinschaligheid die de verschillende agile methodieken bieden, waarvan Scrum de oudste en meest bekende is, een nieuwe oplossing voor snelheid en effectiviteit op het gebied van IT-ontwikkeling. Bij Scrum ontwikkelen wordt een klein, dedicated, multidisciplinair team geformeerd met de opdracht om niet alleen het einddoel in de gaten te houden, maar ook de verplichting om in kleine stappen van een week (sprints) werkende en beoordeelbare deelresultaten op te leveren.

Wij passen agile ontwikkeling in bepaalde gevallen toe en kunnen daarover adviseren.